realizované projekty

PROJEKT VÝSTAVBA OBJEKTU KNIHAŘSKÉ DÍLNY SPOLEČNOSTI  ZEMAN ART s.r.o. je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vybudování nového objektu knihařské dílny.
Číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_004/0002182

 


 

PROJEKT POŘÍZENÍ TISKOVÉHO STROJE NA VÝROBU ETIKET PRO SPOLEČNOST ZEMAN ART s.r.o. je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je pořízení technologického celku na výrobu etiket za účelem rozšíření výrobního sortimentu a zvýšení konkurenceschopnosti podniku.

 


 

Společnost ZEMAN ART s.r.o. realizuje projekt "Zvyšování profesionality zaměstnanců společnosti ZEMAN ART s.r.o." spolufinancovaný z fondů EU.

Projekt číslo CZ 1.04/1.1.02/3501107

 

 


 

Společnost ZEMAN ART s.r.o. realizuje projekt "Nová strategická investice pro rozvoj společnosti ZEMAN ART" spolufinancovaný z fondů EU.

Projekt číslo 2.2 RV03/3537

 

 


 

Společnost ZEMAN ART s.r.o. realizuje projekt "Významné zkvalitnění odběratelsko-dodavatelských vztahů společnosti ZEMAN ART s.r.o. pořízením specializovaného SW" spolufinancovaný z fondů EU.

Projekt číslo 2.2 ITP03/1263

 

 


 

Společnost ZEMAN ART s.r.o. realizuje projekt "Poradenství" spolufinancovaný z fondů EU.

Projekt číslo 6.1 P0 1/913

 

 


 

Společnost ZEMAN ART s.r.o. realizuje projekt "Zvýšení efektivity výrobního procesu ve společnosti ZEMAN ART s.r.o. pořízením moderních technologických zařízení pro polygrafickou výrobu" spolufinancovaný z fondů EU.

Projekt číslo 2.2 RV03/4969

 

 


 

Společnost ZEMAN ART s.r.o. realizuje projekt "Posílení technologické základny společnosti ZEMAN ART a nové moderní stroje" spolufinancovaný z fondů EU.

Projekt číslo 2.2 RV03/1866