Obchodní podmínky

Doprava 

 • platba předem převodem 
 • dobírka +35 Kč
 • Přepravní společnosti Česká posšta , GLS, PPL, vlastní doprava

Firma  ZEMAN ART, s.r.o., provozovatel e-shopu, vybírá přepravní společnost na základě velikosti a hmotnosti jednotlivých balíků.

Doba dodání

Termín dodání je uveden u všech produktů, může se ovšem měnit kvůli technickým problémům ve výrobě. Společnost ZEMAN ART, s.r.o. neručí za zdržení způsobené přepravní společností. V případě grafického zpracování garantujeme termín zaslání připraveného náhledu do sedmi pracovních dnů. V případě převodu platby  se zakázka zadává do výroby až po připsání platby na náš účet.

Kvalita výroby - tisk a ořez

Produkty tiskneme různými technologiemi jejichž výběr záleží na přesné specifikaci daného produktu. Z tohoto důvodu jsou možné odchylky v barevnosti. Nejsou-li u produktu vytvořeny spady, bude výsledný produkt kratší o cca 5mm na šířku i na výšku, jelikož je nutný ořez.

Kontrola dat je automaticky započítána do ceny produktu.

Platby

 • platba předem (převodem) na náš účet nebo dobírkou
 • na dobírku posíláme pouze vizitky, plachty a polepy do hodnoty zakázky 5000,- bez DPH

Ceny

Ceny na e-shopu jsou platné, nicméně si vyhrazujeme právo jejich úpravy i po obdržení objednávky. Všechny změny a případné úpravy vždy konzultujeme s klientem a je nutné jej schválit emailem než budou zadány do výroby.


Správný návrh pro tisk - ideálně tiskové PDF

Pokud si se správnou přípravou dat neumíte poradit, je možné využít služby našeho grafika.

V případě, že se u dodaného produktu objeví chyby, kontaktujte nás na: eshop@za.cz.

DŮLEŽITÉ

Vámi odeslaná objednávka je závazná až v případě, kdy ji zadáme do realizace. To nastává po dodání všech podkladů (fakturační a dodací adresy, specifikace produktu, potvrzení tiskových dat a popřípadě přijetí platby, je-li převodem nebo kartou předem). Objednavatel je povinný objednávku uhradit v plné výši. V případě nevyzvednutí a znovuzaslání platí objednavatel další dopravu (platba je v tomto případě převodem předem), a v případě úplného nevyzvednutí vám vzniká dluh v celkové výši objednávky. Dlužník (kupující, či objednavatel) dává tímto věřiteli (prodávajícímu) svůj souhlas ke shromažďování a zpracování jeho osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely splnění předmětu uzavírané smlouvy.

Polepové folie vyžadují odbornou instalaci. Za způsobené vady při neodborné manimulaci s výrobkem neneseme žádnou zodpovědnost. 

 


Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů určuje pravidla shromažďování, zpracovávání a využívání osobních dat získávaných prostřednictvím portálu za.cz. Majitelem portálu a správcem dat je společnost ZEMAN ART s.r.o. se sídlem na ul. Samaritánská 3192/12, Ostrava - Zábřeh, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 19370, základní kapitál: 18 600 000,- Kč.

Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování


Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo a platební údaje (v případě bezhotovostní platby).

Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.

Doba uložení

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní.

Kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.), povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2028). Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu, e-mail a telefonní číslo.

Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům

Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:

 1. na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;
 2. na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;
 3. na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný právní důvod pro jejich další zpracování;
 4. na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;
 5. na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;
 6. vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.

Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti.
Správce se zavazuje poskytnout kupujícímu v případě, že využije své právo na přístup k osobním údajům, bezplatně kromě první kopie zpracovávaných osobních údajů také bezplatnou druhou kopii, pokud o ni kupující požádá.
V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.