Obchodní podmínky

Doprava 

 • platba předem převodem 
 • dobírka +35 Kč (lze jen u vizitek a velkoformátového tisku)
 • Přepravní společnosti InTime, ČP, GLS, DPD, UPS, PPL, (Vlastní doprava)

Výběr vhodné přepravní společnosti, vždy vybírá společnost ZEMAN ART, s.r.o., (provozovatel e-hopu), z důvodů velikosti a hmotnosti jednotlivých balíků.

Doba dodání

U všech produktů je doba dodání uvedena. Doba dodání se může prodloužit kvůli problémům, které nelze ovlivnit, jako jsou technické problémy ve výrobě, či jen lidská chyba. Dále se dodání může opozdit také ze strany přepravní společnosti, která může mít problémy na své straně nebo dokonce zásilku ztratit. Za problémy způsobené přepravní společností, nemůžeme brát žádnou odpovědnost. (U grafické sazby je termín pouze orientační, doba dodání se může lišit až o 7 dní). Zakázky přijaté do 8:00 hod s platbou jdou ten daný den do výroby, zakázky přijaté od 8:01 se předávají do výroby až následující den.

Kvalita výroby - tisk a ořez

Kvalita produktů se liší podle vybrané technologie. V polygrafii jsou odchylky v barevnosti v normě. Odchylky po ořezu spadu, mohou být až 3 mm, protože se tiskne na velkém archu který, když se potiskne tak zvlhne, následně zahřeje, když projíždí strojem tak se může roztáhnout až o 3 mm. Texty, loga a další prvky musí být aspoň 3 mm vevnitř od ořezu, aby se do nich kvůli odchylkám při výrobě neřízlo.

Platby

 • platba předem (převodem) na náš účet nebo dobírkou
 • na dobírku posíláme pouze vizitky, plachty a polepy do hodnoty zakázky 5000,- bez DPH

Ceny

Ceny na e-hopu jsou platné, ale v rámci rozsáhlého sortimentu se mohou upravit, a to i po provedené objednávce. Všechny změny u uskutečněné objednávky, musí před danovou výrobou schválit objednavatel, který je vždy obeznámený přes uvedený e-mail.

Návrhy

Automatická kontrola (zdarma) Vaše tisková data prochází naším automatickým kontrolním systémem, který kontroluje pouze rozměr tiskovin, po obdržení Vašich dat. Prosíme, berte v úvahu, že tento kontrolní systém nemůže rozpoznat všechny chyby. Premiová kontrola (kterou doporučujeme) provádí okamžitou expertní kontrolu včetně opravy drobných chyb pokud je to v rámci možností zaslaných výrobních dat.

Správný návrh pro tisk - ideálně tiskové PDF

Nejlépe využijte našeho grafika, nebo naší prémiovou kontrolu, na pozdější reklamace při nedodržení těchto podmínek nebude brán zřetel. Děkujeme za pochopení

Pakliže Vaše data obsahovala všechny tyto podmínky, a přesto se u výsledného produktu objevily chyby, prosíme Vás, abyste nám zaslaly fotku jednoho kusu a my Vám na základě této informace založíme stížnost u našeho reklamačního oddělení.

DŮLEŽITÉ

Vámi odeslaná objednávka je závazná až v případě, kdy ji zadáme do realizace. To nastává po dodání všech podkladů (fakturační a dodací adresy, specifikace produktu, potvrzení tiskových dat a popřípadě přijetí platby, je-li převodem nebo kartou předem). Objednavatel je povinný objednávku uhradit v plné výši. V případě nevyzvednutí a znovuzaslání platí objednavatel další dopravu (platba je v tomto případě převodem předem), a v případě úplného nevyzvednutí vám vzniká dluh v celkové výši objednávky. Dlužník (kupující, či objednavatel) dává tímto věřiteli (prodávajícímu) svůj souhlas ke shromažďování a zpracování jeho osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely splnění předmětu uzavírané smlouvy.

Polepové folie vyžadují odbornou instalaci. Za způsobené vady při neodborné manimulaci s výrobkem neneseme žádnou zodpovědnost. 

 


Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů určuje pravidla shromažďování, zpracovávání a využívání osobních dat získávaných prostřednictvím portálu za.cz. Majitelem portálu a správcem dat je společnost ZEMAN ART s.r.o. se sídlem na ul. Samaritánská 3192/12, Ostrava - Zábřeh, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 19370, základní kapitál: 18 600 000,- Kč.

Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování


Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo a platební údaje (v případě bezhotovostní platby).

Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.

Doba uložení

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní.

Kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.), povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2028). Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu, e-mail a telefonní číslo.

Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům

Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:

 1. na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;
 2. na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;
 3. na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný právní důvod pro jejich další zpracování;
 4. na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;
 5. na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;
 6. vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.

Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti.
Správce se zavazuje poskytnout kupujícímu v případě, že využije své právo na přístup k osobním údajům, bezplatně kromě první kopie zpracovávaných osobních údajů také bezplatnou druhou kopii, pokud o ni kupující požádá.
V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.